TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS FPT CẦU GIẤY

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC PHÒNG BAN

 • Phòng Tuyển sinh và Truyền thông:
 • Văn phòng (hỗ trợ về tài chính, học phí):
  • Hotline:    0243 596 5678 (máy lẻ 102 hoặc 103)
  • Email:      [email protected]
 • Phòng Công tác Học sinh (hỗ trợ về các dịch vụ: xe tuyến, ăn uống, xác nhận học sinh, hoạt động học tập...):
  • Hotline:     0243 596 5678 (máy lẻ 100 hoặc 101)
  • Email:       [email protected]
 • Phòng Tổ chức và Quản lý Đào tạo (Khảo thí, Chương trình đào tạo, Hệ thống, Xử lý hoạt động giáo vụ):
 • Phòng Tâm lý học đường: 

BẢN ĐỒ

Map FPT Schools