khoi 7 1

Tham khảo đề Đánh giá năng lực đầu vào lớp 7

Bài đánh giá năng lực đầu vào khối 7 của Trường Tiểu học và THCS FPT nhằm đánh giá khả năng tư duy, phân tích, lập luận trong việc giải quyết vấn đề của học sinh. Bài kiểm tra tuy không khó nhưng dạng câu hỏi có thể chưa quen thuộc với học sinh nên đòi...

khoi 6 1

Tham khảo đề Đánh giá năng lực đầu vào lớp 6

Bài đánh giá năng lực đầu vào khối 6 của Trường Tiểu học và THCS FPT nhằm đánh giá khả năng tư duy, phân tích, lập luận trong việc giải quyết vấn đề của học sinh. Bài kiểm tra tuy không khó nhưng dạng câu hỏi có thể chưa quen thuộc với học sinh Tiểu học...

khoi 1 1 1

Tham khảo đề Đánh giá năng lực đầu vào lớp 1

Bài khảo sát chất lượng đầu vào Khối 1 của Trường Tiểu học và THCS FPT được thực hiện theo hình thức phỏng vấn (trực tiếp hoặc trực tuyến) giữa học sinh với giáo viên. Các nội dung đánh giá bao gồm: Khả năng tương tác Năng lực ngôn ngữ Chỉ số cảm xúc (EQ)...

khoi 2 1

Tham khảo đề Đánh giá năng lực đầu vào lớp 2

Bài đánh giá năng lực đầu vào khối 2 của Trường Tiểu học và THCS FPT nhằm đánh giá khả năng tư duy, phân tích, lập luận trong việc giải quyết vấn đề của học sinh. Bài kiểm tra tuy không khó nhưng dạng câu hỏi có thể chưa quen thuộc với học sinh Tiểu học nên...