TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

28.680 PHỤ HUYNH, 14.340 HỌC SINH LỰA CHỌN FPT SCHOOLS

0
Quốc gia có hợp tác đào tạo.
0
Đối tác quốc tế.
0
Tỉnh, thành phố.
0
Học sinh, sinh viên.
428675433 416544407691354 1645570638750142091 n
13:30
Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Bắc Giang
z4856751148341 902be0fd7ee06e42c586ab2a192edebe
08:00
Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Bắc Giang
398860084 350969914248804 6210289260397848322 n
12:00
Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Bắc Giang
370596814 312443464768116 1689496729098101929 n
14:30
Thư viện Beta - FPT School Bắc Giang