Thời gian biểu

Một ngày học tập tại trường của học sinh FPT bắt đầu từ 08:00 và kết thúc lúc 15:50.

Từ 16:00 - 17:15 là giờ sinh hoạt các Câu lạc bộ.

Học sinh không tham gia CLB có thể đọc sách trong Thư viện đến 17:15 hoặc chơi tại sân trường có sự giám sát của Giáo viên và bảo vệ trường.

thoi gian bieu
dịch vụ học đường

Dịch vụ học đường

Để đảm bảo công tác vận hành theo mô hình trường học bán trú khoa học và tạo không gian thoải mái cho học sinh, FPT Schools đã đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ học đường theo đúng tiêu chuẩn chất lượng cao với đầy đủ các cơ sở hạ tầng, chương trình chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng.

0
Quốc gia có hợp tác đào tạo.
0
Đối tác quốc tế.
0
Tỉnh, thành phố.
0
Học sinh, sinh viên.